Vår mission, vision & värderingar:
Att göra gott för och ära Han som gett oss allt

Syftet med The Perfect Peace är att uppmuntra och utrusta oss att se vår sanna identitet,
upptäcka våra gåvor, komma i funktion och utvecklas i Guds plan.

Mission

VÅR YTTERSTA KALLELSE TILL VARFÖR

Att sprida de goda nyheterna om Jesus och gör alla folk till lärjungar! Matt 28:18-20 (Pour out)

The Perfect Peace är en plattform, en hub som har som syfte att uppmuntra, utrusta och utmana Konungadöttrar att se sin sanna identitet, drömma stort, blomstra i sina gåvor och gå modigt på sin Gudagivna väg, i den plan som Gud kallat henne till så att hon kan leva i sin fulla potential, ära Gud och göra skillnad för människor där hon är planterad. Att frimodigt sprida de goda nyheterna om Jesus genom det liv hon lever.  Det gör vi genom det fantastiska coachingprogrammet och nätverket Sisters Collective som kombinerar coachning, fysiska och digitala verktyg, undervisning och träffar, där vi arbetar utifrån livshjulet och med Jesus i centrum av våra liv. Vår gemenskap handlar om att förmedla tro, hopp och kärlek och där vi lyfter upp, växeldrar, banar väg och tar rygg på varandra i våra olika gåvor, i den här tiden.  Vi erbjuder också material tillgängligt för alla genom våra peppbrev, vår podcast, undervisning genom event, webinar, föreläsningar och workshops samt fysiska produkter där allt har som syfte att uppmuntra, utrusta och utmana dig att ta modiga steg på din Gudagivna väg. 

Vision

VART ÄR VI PÅ VÄG?

När vi ser vilka vi är, vad vi har för gåvor och vad Guds plan är för våra liv, då kan vi vara frimodiga. Fria att vara de vi är, mod att gå i Guds plan och att sprida de Goda nyheterna om den sanna källan till frid - Jesus. 

Vår drivkraft är visionen att sprida den sanna källan till frid, The Perfect Peace, Jesus, till hela folket, och att det börjar med oss. Där vi är, att först landa i kärleken, fånga tanken, hitta vår kallelse, ha nåd och excellens och gå modigt fram på vår Gudagivna väg. Där vi använder de gåvor vi fått och förvaltar och förmerar våra pund, både vad gäller gåvor, tid och pengar. Att vara helhjärtad på alla livets områden och att ha nåd med att vi är människor älskade av Gud oavsett prestation. Att Han älskar oss så högt vill Han att vi ska vara de Han skapat oss till genom att bli mer lika Honom. Tillsammans använder vi allt vi har för att utbreda Guds rike här på jorden. Att bryta ner de fästen som håller oss tillbaka från att inta vår plats i Guds rike. Vi ber och förbereder för en dag när det är självklart för oss som kvinnor att lita på Guds löften och Hans Ord.

Värderingar

VAD ÄR SANT & VIKTIGT I ALLT VI GÖR?

Det dubbla kärleksbudet: Vi ska älska Herren, vår Gud, av hela vårt hjärta, av hela vår själ och med hela vår kraft och hela vårt förstånd, och våra medmänniskor som oss själva. Luk 10:27

Vi tror på Gud vår Far - Universums Skapare som älskar sina barn så mycket att Han gjorde en väg för dem att vara i konstant och evig relation med Honom. Joh 3:16

Vi har vunnit seger i Jesus - Guds Son som utan synd kom till jorden så att vi kunde få bli kallade Hans vänner, ambassadörer och medarvingar. Joh 15:15

Vi behöver den Helige Ande som verkar i oss  och är oerhört tacksamma för Hans kraft i och genom oss idag. Vi tror på en levande Gud som ständigt arbetar och leder oss varje dag.  Joh 14:26  

Vi älskar Guds Ord som är levande och verksamt och det är på Ordet vi grundar våra liv. Vi söker för att se Honom i och genom det, och vi är obeskrivligt tacksamma för denna tillgång, vår handbok för Livet. Hebr 4:12  

Vi älskar kyrkan och tror att vi alla behöver vara planterade i en lokal kyrka där vi får använda våra gåvor. Där vi tillsammans med andra trossyskon får låta kyrkan växa och där alla har en viktig funktion som en del i samma kropp. Vi tror att det finns ett beskydd genom den och att vi behöver stå under ett andligt ledarskap som vägleder oss och där vi inte står själva. The Perfect Peace vill vara en bro till kyrkan och en plats för vardagstro och utrustning så att vi kan blomstra och bidra ännu mer till våra kyrkor. Ef 5:25-27

Vi är tacksamma för våra bröder i Kristus och tror att Guds rike blir än bättre när även de lever ut och blomstrar genom sin tro. Vår intention har aldrig varit att ta deras plats utan att stå tillsammans sida vid sida med dem i kraften, kärlekens och självbehärskningen som vi alla fått genom Anden. 2 Tim 1:7

Vi är motiverade genom Himlens vision med människor från alla länder, språk och stammar. Vi tror att våra olikheter gör oss bättre och att vi har så mycket att lära från och höra varandras olika berättelser som skiljer oss från vår egen. Vi ser hur privilegierade vi är och vår nöd är att uppmuntra och utrusta systrar i utsatta minoriteter. Upp 7:9-10