Integritetspolicy

Vi förstår att din integritet och säkerheten för din personliga information är oerhört viktig. Denna policy beskriver vad vi gör med din information och vad vi gör för att skydda den. Den förklarar också var och hur vi samlar in din personliga information samt dina rättigheter till all personlig information vi har om dig. Denna policy förklarar hur vi gör detta och berättar om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig.

Introduktion

Detta sekretessmeddelande gäller den här webbplatsen och andra interaktioner (t.ex. när du skapar ett konto på webbplatsen, köper eller registrerar dig för vår produkt eller tjänst, registrerar dig för vårt nyhetsbrev, registrerar dig för uppdateringar, öppnar en supportbiljett, när du kontaktar oss via e-post eller telefon eller kontaktar oss via sociala medier) du kan ha med oss. Om du inte håller med villkoren, gå inte in på webbplatser eller någon annan aspekt av denna webbplats.

Om du har några frågor om sekretesspraxis, vänligen kontakta oss via support/kontaktformuläret på webbplatsen. Du kan använda kontaktlänken på din online-webbplats eller e-posta supporten för att få kontaktinformation från webbplatsinstruktörer och administratörer.

Vilken Data Samlar vi in om dig

Med personuppgifter avses all information som kan identifiera en individ. Det inkluderar inte anonymiserade data. Vi kan samla in och behandla dina personuppgifter på olika sätt:

Kommunikationsdata inkluderar all kommunikation som du skickar till oss, oavsett om det sker via kontaktformuläret på vår webbplats, via e-post, text, meddelanden på sociala medier, sociala medier eller någon annan kommunikation som du skickar till oss.

Kunddata som innehåller uppgifter om köp av varor och/eller tjänster som ditt namn, titel, faktureringsadress, e-postadress, leveransadress, telefonnummer, kontaktinformation, köpinformation och dina kortuppgifter.

Användardata som innehåller information om hur du använder vår webbplats och alla onlinetjänster tillsammans med all information som du lägger upp för publicering på vår webbplats eller via andra onlinetjänster. Detta kan inkludera produkt, innehåll, filer, kurser, frågesporter, undersökningar eller annat innehåll du laddar upp till eller skapar på webbplatsen.

Teknisk data som innehåller data om din användning av vår webbplats och onlinetjänster som din IP-adress, dina inloggningsuppgifter, information om din webbläsare, besökslängd på sidor på vår webbplats, sidvyer och navigeringsvägar, information om antalet gånger du använder vår webbplats, tidszoninställningar och annan teknik på de enheter du använder för att komma åt vår webbplats. Källan till dessa data kommer från vårt analysspårningssystem.

Marknadsföringsdata som innehåller information om dina preferenser när du tar emot marknadsföring från oss och våra tredje parter och dina kommunikationspreferenser.

Vi kan använda kunddata, användardata, teknisk data och marknadsföringsdata för att leverera relevant webbplatsinnehåll och annonser till dig (inklusive Facebook-annonser eller andra visningsannonser) och för att mäta eller förstå effektiviteten av den reklam vi serverar dig.

Annan Insamlad Information

Vi kan samla in information om dig genom att du tillhandahåller informationen direkt till oss (till exempel genom att fylla i formulär på vår webbplats eller genom att skicka e-post till oss). Vi kan automatiskt samla in viss information från dig när du använder vår webbplats genom att använda cookies och liknande tekniker. Se vår cookiepolicy för mer information om detta: Cookiepolicy.

Vi kan ta emot data från tredje part, såsom analysleverantörer som Google baserade utanför EU, reklamnätverk som Facebook baserade utanför EU, såsom sökinformationsleverantörer som Google baserade utanför EU, tekniska leverantörer, t.ex. Stripe och Paypal och leveranstjänster, såsom datamäklare eller samlare.

Vi kan också få data från offentligt tillgängliga källor, t.ex. Europeiska kommissionens EU-momsdatabas.

Tredje part eller offentligt tillgängliga källor

Vi kan få personuppgifter om dig från olika tredje parter och offentliga källor enligt nedan. När en tredjepartstjänst är aktiverad har vi rätt att ansluta och få tillgång till annan information som görs tillgänglig för oss i enlighet med vårt avtal med tredjepartsleverantören. Vi tar dock inte emot eller lagrar lösenord för någon av dessa tjänster från tredje part när vi ansluter dem till tjänsterna. Tredjepartsintegrationer kan inkludera

 • Zapier.com
 • MailChimp.com
 • Google.com
 • Facebook.com
 • Segment.io


Känslig Data

Vi samlar inte in någon känslig data om dig. Känsliga uppgifter avser uppgifter som innehåller information om din etnicitet, religiösa eller filosofiska övertygelser, sexliv, sexuell läggning, politiska åsikter, fackföreningsmedlemskap, information om din hälsa och genetiska och biometriska uppgifter. Vi samlar inte in någon information om rättsliga åtgärder, brott och straff.

Om vi ​​är skyldiga att samla in personuppgifter enligt lag eller enligt villkoren i avtalet mellan oss och du inte förser oss med den informationen på begäran, kanske vi inte kan fullfölja avtalet (till exempel att leverera varor eller tjänster till dig). Om du inte förser oss med de begärda uppgifterna kan vi behöva avbryta en produkt eller tjänst du har beställt, men om vi gör det kommer vi att meddela dig vid den tidpunkten.

Hur vi använder dina personuppgifter

Vi använder endast dina personuppgifter när det är lagligt tillåtet. De vanligaste användningarna av dina personuppgifter är:

 • Där vi behöver utföra avtalet mellan oss.
  Där vi behöver behandla data i enlighet med kundens instruktioner.
  Där det är nödvändigt för våra legitima intressen (eller för tredje part) och dina intressen och grundläggande rättigheter åsidosätter inte dessa intressen.
  Där vi måste följa en laglig eller reglerande skyldighet.

Generellt förlitar vi oss inte på samtycke som en rättslig grund för behandling av dina personuppgifter, annat än i samband med att skicka marknadsföringskommunikation till dig via e-post eller sms. Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke till marknadsföring genom att kontakta oss med hjälp av kontaktformuläret på webbplatsen eller genom att använda sekretessinställningarna i din profil.

Syfte och legitim grund för behandling av dina personuppgifter

Nedan följer en beskrivning av hur vi tänker använda dina personuppgifter och de juridiska grunder som vi kommer att behandla sådana uppgifter på. Vi har också förklarat vad våra legitima intressen är där det är relevant.

Vi kan behandla dina personuppgifter för mer än en laglig grund, beroende på det specifika syfte för vilket vi använder dina uppgifter.

Kommunikationsdata: Vi behandlar dessa uppgifter i syfte att kommunicera med dig, för registerföring och för upprättande, förföljande eller försvar av rättsliga anspråk. Vår lagliga grund för denna behandling är våra legitima intressen som i detta fall är att svara på meddelanden som skickas till oss, att föra register och att upprätta, driva eller försvara rättsliga anspråk.

Kunddata: Vi behandlar dessa uppgifter för att leverera de varor och/eller tjänster du har köpt och för att registrera sådana transaktioner. Vår lagliga grund för denna behandling är genomförandet av ett avtal mellan dig och oss och/eller vidta åtgärder på din begäran för att ingå ett sådant avtal.

Användardata: Vi behandlar dessa uppgifter för att driva vår webbplats och säkerställa att relevant innehåll tillhandahålls till dig, för att säkerställa säkerheten på vår webbplats, för att behålla säkerhetskopior av vår webbplats och/eller databaser och för att möjliggöra publicering och administration av vår webbplats, andra onlinetjänster och affärer. Vår lagliga grund för denna behandling är våra legitima intressen som i det här fallet är att göra det möjligt för oss att administrera vår webbplats och vår verksamhet korrekt.

Tekniska data: Vi behandlar dessa uppgifter för att analysera din användning av vår webbplats och andra onlinetjänster, för att administrera och skydda vår verksamhet och webbplats, för att leverera relevant webbplatsinnehåll och annonser till dig och för att förstå effektiviteten av vår reklam. Vår lagliga grund för denna behandling är våra legitima intressen som i det här fallet är att göra det möjligt för oss att administrera vår webbplats och vår verksamhet korrekt och att växa vår verksamhet och att besluta om vår marknadsföringsstrategi.

Marknadsföringsdata: Vi bearbetar dessa uppgifter så att du kan delta i våra kampanjer t.ex. tävlingar, pristävlingar och gratis utdelningar, för att leverera relevant webbplatsinnehåll och annonser till dig och mäta eller förstå effektiviteten av denna reklam. Vår lagliga grund för denna behandling är våra legitima intressen som i det här fallet är att studera hur kunder använder våra produkter/tjänster, att utveckla dem, att låta vår verksamhet växa och att bestämma vår marknadsföringsstrategi.

Vi kan använda kunddata, användardata, teknisk data och marknadsföringsdata för att leverera relevant webbplatsinnehåll och annonser till dig (inklusive Facebook-annonser eller andra visningsannonser) och för att mäta eller förstå effektiviteten av den reklam vi ger dig. Vår lagliga grund för denna behandling är legitima intressen som är att låta vår verksamhet växa. Vi kan också använda sådan information för att skicka annan marknadsföringskommunikation till dig. Vår lagliga grund för denna behandling är antingen samtycke eller legitima intressen (nämligen att låta vår verksamhet växa).

Marknadskommunikation

Vår lagliga grund för behandling av dina personuppgifter att skicka marknadsföringskommunikation är antingen ditt samtycke eller våra legitima intressen (nämligen att utveckla vår verksamhet).

Enligt Privacy and Electronic Communications Regulations (PECR) kan vi skicka dig marknadsföringskommunikation från oss om

du gjorde ett köp eller frågade efter information från oss om våra varor eller tjänster eller du gick med på att ta emot marknadsföringskommunikation och i de fall du inte valt att avprenumerera sådan kommunikation efter det.

Enligt dessa regler kan vi skicka e-postmeddelanden till dig utan ditt samtycke om du är ett aktiebolag. Du kan dock ändå välja bort att ta emot marknadsföringsmeddelanden från oss när som helst.

Innan vi delar dina personuppgifter med någon tredje part för deras egna marknadsföringsändamål får vi ditt uttryckliga samtycke.

Du kan när som helst be oss eller tredje parter att sluta skicka marknadsföringsmeddelanden genom att logga in på webbplatsen och markera eller avmarkera relevanta rutor för att justera dina marknadsföringspreferenser eller genom att följa borttagningslänkarna på något marknadsföringsmeddelande som skickas till dig eller när som helst e-posta oss via kontaktformuläret.

Om du väljer att inte ta emot marknadsföringskommunikation gäller inte detta personuppgifter som tillhandahålls till följd av andra transaktioner, såsom köp, garantiregistreringar etc.

Utlämnande av dina personuppgifter

Vi kan behöva dela dina personuppgifter med parterna enligt nedan:

Denna kursplattformsleverantör Zenler.com kommer att vara databehandlare av dina data. Vi har ingått ett tillägg för databehandling med Zenler för att behandla dina uppgifter. Andra företag i vår grupp som tillhandahåller IT- och systemadministrationstjänster och genomför ledarskapsrapportering. Tjänsteleverantörer som tillhandahåller molninfrastruktur, videohotell, livevideoplattformar, e-postleverantörer, IT- och systemadministrationstjänster.

 • - Amazon
 • - Sendgrid
 • - FileStack
 • - Vimeo
 • - Zoom

Professionella rådgivare inklusive advokater, bankirer, revisorer och försäkringsrådgivare som tillhandahåller konsulttjänster, bank-, juridik-, försäkrings- och redovisningstjänster. Regeringsorgan som kräver att vi rapporterar bearbetningsaktiviteter. kräver rapportering av bearbetningsaktiviteter under vissa omständigheter. Tredje parter till vilka vi säljer, överför eller sammanfogar delar av vår verksamhet eller våra tillgångar.

Vi kräver att alla tredje parter till vilka vi överför dina uppgifter respekterar säkerheten för dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med lagen. Vi tillåter endast sådana tredje parter att behandla dina personuppgifter för specifika ändamål och i enlighet med våra instruktioner.

Internationella överföringar

Vi delar dina personuppgifter inom vår företagsgrupp som innebär överföring av dina uppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) erbjuder inte alltid samma skyddsnivåer för dina personuppgifter, så europeisk lag har förbjudit överföring av personuppgifter utanför EES såvida inte överföringen uppfyller vissa kriterier.

Många av våra tredjepartsleverantörer är baserade utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), så deras behandling av dina personuppgifter kommer att innebära en överföring av data utanför EES.

När vi överför dina personuppgifter från EES gör vi vårt bästa för att säkerställa en liknande grad av datasäkerhet genom att säkerställa att minst en av följande skyddsåtgärder genomförs:

Vår online-kursplattformsleverantör Zenler baserad i Storbritannien är vår databehandlare och vi har ingått databehandlingsavtal för processorn för att skydda dina personuppgifter. Vi överför endast dina personuppgifter till länder som har ansetts ge en adekvat skyddsnivå för personuppgifter av Europeiska kommissionen; eller Om vi använder vissa tjänsteleverantörer kan vi använda specifika avtal eller uppförandekoder eller certifieringsmekanismer som godkänts av Europeiska kommissionen som ger personuppgifter samma skydd som de har i Europa; eller Om vi använder leverantörer som är baserade i USA kan vi överföra data till dem om de är en del av EU-US Privacy Shield som kräver att de ger liknande skydd för personuppgifter som delas mellan Europa och USA. När vi använder leverantörer baserade i USA (till exempel Amazon, Sendgrid) kan vi överföra data till dem där vi har undertecknat tillägg för databehandling för leverantören för att skydda data som delas mellan Europa och USA.

Om ingen av ovanstående skyddsåtgärder finns tillgänglig kan vi begära ditt uttryckliga samtycke till den specifika överföringen. Du har rätt att när som helst återkalla detta samtycke.

Vänligen maila oss på support@zenler.com om du vill ha mer information om den specifika mekanism som används av oss när du överför dina personuppgifter från EES.


Datasäkerhet

Vi har infört lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter av misstag går förlorade, används eller nås på ett obehörigt sätt, ändras eller avslöjas. Dessutom begränsar vi åtkomsten till dina personuppgifter till de anställda, ombud, entreprenörer och andra tredje parter som har ett affärsbehov att känna till sådana uppgifter. De behandlar endast dina personuppgifter enligt våra instruktioner och de omfattas av sekretess.

Vi har infört förfaranden för att hantera alla misstänkta personuppgiftsöverträdelser och kommer att meddela dig och alla tillämpliga tillsynsmyndigheter om överträdelser där vi enligt lag är skyldiga att göra det.


Datalagring

Vi kommer bara att behålla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften vi samlat in dem för, inklusive för att uppfylla alla juridiska, bokförings- eller rapporteringskrav.

När vi bestämmer vad som är rätt tid att behålla uppgifterna ser vi på dess mängd, karaktär och känslighet, potentiell risk för skada från obehörig användning eller avslöjande, bearbetningsändamål, om dessa kan uppnås på andra sätt och rättsliga krav.

För skatteändamål kräver lagen att vi behåller grundläggande information om våra kunder (inklusive kontakt-, identitets-, finans- och transaktionsuppgifter) i sex år efter att de slutat vara kunder.

Under vissa omständigheter kan vi anonymisera dina personuppgifter för forskning eller statistiska ändamål, i vilket fall kan vi använda denna information på obestämd tid utan ytterligare meddelande till dig.


Dina Juridiska Rättigheter

Under vissa omständigheter har du rättigheter enligt lagar om dataskydd i förhållande till dina personuppgifter. Dessa inkluderar rätten att:

 • Begär åtkomst till dina personuppgifter.
  Begär korrigering av dina personuppgifter.
  Begär radering av dina personuppgifter.
  Motsätter dig behandling av dina personuppgifter.
  Begär begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.
  Begär överföring av dina personuppgifter.
  Rätt att återkalla samtycke.

Du kan se mer om dessa rättigheter på:

Om du vill utöva någon av de rättigheter som anges ovan, vänligen kontakta oss via kontaktformuläret på webbplatsen.

Du behöver inte betala en avgift för att få tillgång till dina personuppgifter (eller för att utöva någon av de andra rättigheterna). Vi kan dock ta ut en rimlig avgift om din begäran är klart ogrundad, upprepad eller överdriven. Alternativt kan vi vägra att följa din begäran under dessa omständigheter.

Vi kan behöva begära specifik information från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och säkerställa din rätt att få tillgång till dina personuppgifter (eller att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att personuppgifter inte avslöjas för någon person som inte har rätt att ta emot dem. Vi kan också kontakta dig för att be dig om ytterligare information om din begäran om att påskynda vårt svar.

Vi försöker svara på alla legitima förfrågningar inom 30 dagar. Ibland kan det ta längre tid än 30 dagar om din begäran är särskilt komplex eller om du har gjort ett antal förfrågningar. I det här fallet kommer vi att meddela dig och hålla dig uppdaterad.


Tredjepartslänkar

Vi kan inkludera länkar till tredjepartswebbplatser, tillägg och applikationer. Genom att klicka på dessa länkar eller aktivera dessa anslutningar kan tredje parter samla in eller dela data om dig. Vi kontrollerar inte dessa tredjepartswebbplatser och ansvarar inte för deras integritetspolicy. När du lämnar vår webbplats rekommenderar vi att du läser sekretessmeddelandet för varje webbplats du besöker.


Cookies

Du kan ställa in din webbläsare så att den vägrar alla eller vissa webbläsarkakor eller varnar dig när webbplatser ställer in eller får åtkomst till kakor. Om du inaktiverar eller vägrar cookies, observera att vissa delar av denna webbplats kan bli otillgängliga eller inte fungerar korrekt. För mer information om de cookies vi använder, se vår Cookie Policy.


Åldersgräns

Genom att du tillhandahåller oss med dina uppgifter garanterar du oss att du är över 13 år.


Hur du kontaktar oss

Du kan när som helst kontakta Zenler om du har några frågor om denna integritetspolicy eller våra metoder, eller om du försöker utöva någon av dina lagstadgade rättigheter.

Du kan kontakta oss via support/kontaktformuläret på webbplatsen.


Myndigheten om Dataskydd

Om du inte är nöjd med någon aspekt av hur vi samlar in och använder dina uppgifter, har du rätt att klaga till Information Commissioner's Office (ICO), den brittiska tillsynsmyndigheten för dataskyddsfrågor (www.ico.org.uk).
Vi skulle vara tacksamma om du först kontaktar oss via e-post på support@zenler.com om du har ett klagomål så att vi kan försöka lösa det åt dig.

Det är mycket viktigt att informationen vi har om dig är korrekt och uppdaterad. Vänligen meddela oss om din personliga information någon gång ändras genom att skicka ett e-postmeddelande via support/kontaktformuläret ELLER uppdatera din profil på ditt konto.