- Vill du samarbeta och bli en del av The Perfect Peace arbete? -

Vi är så mycket starkare tillsammans!

Hur du kan bli en värdefull samarbetspartner till 
The Perfect Peace mission och vi kan bidra till din

STÅ MED I MISSIONEN!

Vill du stå med som samarbetspartner?
T.ex. - Sponsor - Ambassadör - Teamare - Stödmedlem Coach och/eller Föreläsare?

The Perfect Peace finns och finansieras tack vare ideellt arbete, betalda medlemskap, sponsring och samarbeten, försäljning av fysiska produkter och tjänster samt frivilliga gåvor. Allt överskott går åter tillbaka in i The Perfect Peace arbete (att nå ut och hjälpa fler Systrar och utbreda Guds rike) efter att alla omkostnader t.ex. tekniska lösningar, lön, utbildning av personal och inköp av produkter är betalda.

Bli en viktig medskapare till The Perfect Peace?

Är du på en plats där du känner att du vill mer, bidra mer till Guds rike, kroka arm med likasinnade, ge av din tid, ditt engagemang, din kunskap eller välsigna vårt arbete genom en frivillig gåva? Vill du tillhöra och vara med och skapa en plats som ärar Gud, gör skillnad för människor och där du får växa? 

Oavsett om du är privatperson, företagare eller ledare och engagerad i ett annat sammanhang så kan du vara med och vi kan stötta varandra och bygga tillsammans. Kanske är du redan en del av Sisters Collective eller Passionate Leaders, kanske inte.

Det viktiga är inte vad du kan eller har, utan att du vill och väljer att "comitta". Att du vet för vem vi gör detta och varför. Nedan finns ett flertal sätt du kan vara med och bidra till detta sammanhang, bli till välsignelse och bli välsignad tillbaka. Vi vill skapa en plats som välsignar och ger överflöd på alla håll och kanter. Vi upplever att Gud med detta sammanhang vill skapa en rörelse i Sverige som inte bara stannar vid oss medsystrar utan ger ringar på vattnet som får välsigna de sammanhang vi befinner oss i, i våra familjer, kyrkor och på våra arbetsplatser. Att utrusta oss i våra gåvor så att vi kan gå modigt i den plan som Gud lagt på våra liv. Det här sammanhanget behövs i den här tiden för att leda människor till att nå den sanna källan till frid. Vill du va med?

The Perfect Peace - Mission

The Perfect Peace finns för att uppmuntra, utrusta och utmana kvinnor att se sin sanna identitet, drömma stort, blomstra i sina gåvor och gå modigt på sin Gudagivna väg, i den plan som Gud kallat henne till så att hon kan leva i sin fulla potential, ära Gud och göra skillnad för människor där hon är planterad. Det gör vi bland annat genom det fantastiska nätverket Sisters Collective som kombinerar fysiska och digitala verktyg, undervisning och träffar, där vi arbetar utifrån livshjulet och med Jesus i centrum. Vi erbjuder också material tillgängligt för alla genom våra peppbrev, podcast, undervisning och produkter, där allt genomsyras av samma syfte.

Låt oss skapa värde och bygga tillsammans!

Vi arbetar alltid utifrån ett värdeskapande perspektiv där alla inblandade gynnas. Fokus är att utbreda Guds rike genom att utrusta oss och varandra till att se vilka vi är, vad vi har och att tjäna med det. Värde till alla parter - till dig som medskapare, samarbetspartner och mottagare till det vi samskapar. Här nedan kan du läsa mer om på vilket sätt du kan stå tillsammans och bygga med oss!

the perfect peace supporter

Vi älskar att få betjäna människor med de goda nyheterna om Jesus, att uppmuntra och älska människor. Vi arbetar för att kunna erbjuda mycket fritt material vilket vi gör genom bland annat peppbrev, podcast och emellanåt event och workshops. Men vi vill göra mer och vi vill kunna erbjuda systrar att vara med i vår gemenskap, du har nu chansen att göra det möjligt genom att bli stödmedlem.

the perfect peace team

Känner du på ditt hjärta att du vill ta en lite mer aktiv roll i teamet genom dina gåvor? Vi är alltid på jakt efter nya konungadöttrar som vill bidra till att vi får en värdefull variation och där alla får komma till sin rätt och blomstra i sina gåvor. Inte minst får du vara en viktig nyckelspelare för det här sammanhanget, du får också en superhärlig gemenskap, växa, lära nytt och fina meriter till CV:t.

the perfect peace ambassadör

Oavsett om du varit med från början eller gått med senare i vårt medlemsprogram Sisters Collective så är du så viktig för oss. Både genom din närvaro, att bidra till tonen vi har och komma med din feedback för utveckling. Om du känner att det här sammanhanget servar dig och vill ge vidare möjligheten till fler fina systrar att bli en del av vårt systerskap då är det här för dig.

SPONSOR & SAMARBETSPARTNER

Har du kanske ett företag, organisation eller annan verksamhet som du känner passar väl ihop med det vi vill åstadkomma och de Systrar vi vill nå ut till och serva. Då kan du bli samarbetspartner genom sponsorskap. Och samtidigt få möjlighet att synas på flera sätt  genom den här plattformen, dess medlemmar och alla de som varje vecka tar del av The Perfect Peace material. Vi har flera sätt du kan stå tillsammans med oss på och vi älskar samarbeten och att få utbreda Guds rike tillsammans med varandra som företag och organisationer oavsett storlek.

FÖRELÄSARE & CONTENT CREATOR

På The Perfect Peace plattform håller vi både digitala och fysiska event där alla är välkomna. Varje månad håller vi föreläsningar för de över hundra kvinnor som är del av vårt nätverk Sisters Collective. Har du någon kunskap du skulle vilja bidra med genom en föreläsning, workshop eller liknande i något av dessa sammanhang och samtidigt få möjlighet att nå ut och synas med din profession, passion, gåvor, erfarenhet och kunskap som kan bli till välsignelse för systrar i det här sammanhanget. Då är det här för dig.

SERVA GENOM DIN PROFESSION

Är du kanske coach, samtalsterapeut, mentor, själavårdare eller något annat som servar människor inom allmänna eller specifika områden? Vi möter ständigt människor som söker sig till rätt professionell hjälp utifrån deras specifika behov. Vi vill kunna hjälpa dem att lotsa vidare till rätt person och kunskap för just deras situation som också delar den kristna värdegrunden. Därför erbjuder vi nu möjligheten att synas på denna plattform för att kunna lotsa Systrar vidare till dig genom The Perfect Peace.

Anlita Emmeli till ditt sammanhang!

Emmeli inspirerar och förmedlar ett mod att våga gå med Gud, att utifrån din passion och dina drömmar finna och följa din Gudagivna väg. Som certifierad coach, trainer och speaker via John Maxwell Team, entreprenör och formgivare är hennes främsta kall att utrusta och uppmuntra kvinnor att gå sin Gudsgivna väg och inspirera dem att oavsett gåvor eller plats så har vi alla något viktigt att bidra med. Hon älskar att undervisa, coacha, dela med sig av sin tro, kunskap och egna erfarenheter genom t.ex. föreläsningar, workshops och intervjuer. Har du eller någon du känner något på gång där vi skulle kunna bidra? Boka henne till din konferens, ditt företag, tjejträff eller församling. Kanske driver du en podd, en organisation, skriver för en tidning eller driver en egen plattform? Emmeli kommer gärna med inspiration och adderar värde till ditt sammanhang. Hör av dig till oss så kan vi se hur vi kan skapa värde tillsammans.

Ge vidare den gåva du fått genom dina gåvor.