Vad är ditt nästa steg ATT UTVECKLA DIN KALLELSE?

PERSONLIG UTVECKLING
UTVALD - KALLELSEAKADEMI:
VÄX TA STEG I DIN KALLELSE

6 viktiga nycklar och att blomstra i ditt liv och uppdrag. Från en diffus längtan att vilja skapa värde, ge och göra mer till att lära känna dig själv, Gud och det kallelseuppdrag Han gett dig så att du kan Blomstra på din Gudagivna väg.

INRE + YTTRE LEDARSKAP
BLOMSTRA: LÖPANDE COACHINGPROGRAM

Coaching och undervisning att lyssna uppåt, inåt, utåt och framåt i ditt liv och kallelse-uppdrag. Som gör att du blomstrar på alla områden av livet. Kroka arm med likasinnade som också vill växa med det de fått.

ENTREPRENÖRSKAP
MOMENTUM: OMVANDLA KALLELSE TILL MULTIPLIKATION 

Utbildning, coaching och mentorskap i din kallelse till digitalt entreprenörskap. Hur du kan serva fler, spara tid och energi och multiplicera inkomstvägar för att kunna ge och göra mer. Allt du behöver för att förmera din kallelse.